0225.3814075
Phòng kinh doanh: 0934.382.799

Danh sách dự án cung cấp hệ thống quản lý nước dằn TLC-BWM

03-08-2021 04:24:31

Tính đến tháng 8 năm 2021, hệ thống quản lý nước dằn của công ty chúng tôi đã và đang được cung cấp cho trên 100 tàu đủ các chủng loại từ tàu hàng tổng hợp, tàu hàng rời, tàu hàng khô, tàu dầu, tàu dầu-hóa chất, tàu container, tàu dịch vụ, tàu kéo. Sản phẩm hệ thống quản lý nước dằn của công ty không những lắp đặt cho hệ thống tàu của của Việt Nam (treo cờ Việt Nam, cờ Panama, cờ Mongolia) và còn lắp đặt cho một số tàu của Thái Lan.

 

 

0934.242.799