0225.3814075
Phòng kinh doanh: 0934.382.799

Công ty Thảo Linh được chính quyền hàng hải Panama cấp giấy chứng nhận công nhận kiểu (Số chứng nhận: 02022021-006)

20-02-2021 06:00:10

Hệ thống quản lý nước dằn được phát triển bởi Công ty TNHH Phát triển công nghệ hàng hải Thảo Linh (Mã sản phẩm: TLC-BWM) đã và đang được khách hàng trong nước tin tưởng và lựa chọn để trang bị cho các tàu chạy tuyến quốc tế. Hệ thống được kiểm tra, thử nghiệm phù hợp với các yêu cầu của Bộ quy tắc phê duyệt hệ thống quản lý nước dằn (resolution MEPC.300(72)) được thông qua vào ngày 13 tháng 4 năm 2018.

Ngày 10 tháng 9 năm 2020, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã cấp giấy chứng nhận công nhận kiểu (Số chứng chỉ: 00437/20CN01.TA) cho hệ thống quản lý nước dằn được phát triển bởi công ty TNHH Phát triển công nghệ hàng hải Thảo Linh. Tính đến tháng 2 năm 2021, hệ thống quản lý nước dằn của công ty chúng tôi đã lắp đặt cho trên 70 tàu đủ các chủng loại từ tàu hàng tổng hợp, tàu hàng rời, tàu hàng khô, tàu dầu, tàu dầu-hóa chất, tàu container, tàu dịch vụ, tàu kéo. Sản phẩm hệ thống quản lý nước dằn của công ty không những lắp đặt cho hệ thống tàu của của Việt Nam (treo cờ Việt Nam, cờ Panama, cờ Mongolia) và còn lắp đặt cho một số tàu của Thái Lan. Hồ sơ lắp đặt hệ thống quản lý nước dằn của công ty lắp đặt cho tàu được phê duyệt bởi các tổ chức đăng kiểm như VR, BV, IBS, NK.

Rất vui mừng, hệ thống quản lý nước dằn của chúng tôi đã được Chính quyền hàng hải Panama cấp giấy chứng nhận công nhận kiểu (Số chứng nhận: 02022021-006) vào ngày ngày 04 tháng 2 năm 2021 phù hợp với nghị quyết MEPC.300(72) của IMO . Sự ghi nhận của Chính quyền hàng hải Panama có ý nghĩa lớn đối với hệ thống quản lý nước dằn của Công ty trong việc lắp đặt hệ thống này lên các tàu treo cờ Panama.

0934.242.799