0225.3814075
Phòng kinh doanh: 0934.382.799

Liên hệ

Gửi thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
HÀNG HẢI THẢO LINH

Địa chỉ: 15C Cụm 1 - Phú Hải - Anh Dũng - Dương Kinh - Hải Phòng

VPGD: B2A - Khu đô thị Sao Đỏ - Anh Dũng - Dương Kinh - Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3814075
Phòng kinh doanh: 0934.382.799

Hotline: 0934.242.799

Fax: 0225.3814075

Email: info@thaolinhmateco.com

Website: http://www.thaolinhmateco.com/

0934.242.799