0225.3814075
Phòng kinh doanh: 0934.382.799

Hệ thống TLC-BWM 50 tàu Vĩnh Phúc 168

27-11-2019 03:24:13

Hoàn thành lắp đặt hệ thống TLC-BWM 50 cho tàu Vĩnh Phúc 168

Thảo Linh hoàn thành lắp đặt hệ thống TLC-BWM 50 trên tàu Vĩnh Phúc 168 và chính thức hoàn thành nghiệm thu vào ngày 27/11/2019. Đây là hệ thống thứ 5 của Công ty được bàn giao thành công trong cùng tháng.

0934.242.799