0225.3814075
Phòng kinh doanh: 0934.382.799

Hệ thống TLC-BWM100 và TLC-BWM150 tàu Hải Dương 68, Hải Dương 79

16-11-2019 09:01:23

Hoàn thành lắp đặt và bàn giao hai hệ thống TLC-BWM100 và TLC-BWM150 trên tàu Hải Dương 68 và Hải Dương 79

Ngày 16/11/2019, Thảo Linh kết hợp cùng đại diện đăng kiểm Việt Nam chạy thử, nghiệm thu và bàn giao đồng thời hai hệ thống quản lý nước dằn tàu TLC-BWM 100 và TLC-BWM 150 trên hai tàu Hải Dương 68 và Hải Dương 79.

 

0934.242.799