0225.3814075
Phòng kinh doanh: 0934.382.799

Dự án đã và đang lắp đặt

Hệ thống TLC-BWM 150 tàu Dolphin 89

Hệ thống TLC-BWM 150 tàu Dolphin 89

12-05-2020

Hoàn thành lắp đặt hệ thống TLC-BWM 150 cho tàu Dolphin 89

Hệ thống TLC-BWM 50 tàu Vĩnh Phúc 168

Hệ thống TLC-BWM 50 tàu Vĩnh Phúc 168

27-11-2019

Hoàn thành lắp đặt hệ thống TLC-BWM 50 cho tàu Vĩnh Phúc 168

Hệ thống TLC-BWM 50 tàu Royal 45

Hệ thống TLC-BWM 50 tàu Royal 45

19-11-2019

Hoàn thành lắp đặt hệ thống TLC-BWM 50 cho tàu Royal 45

Hệ thống TLC-BWM100 và TLC-BWM150 tàu Hải Dương 68, Hải Dương 79

Hệ thống TLC-BWM100 và TLC-BWM150 tàu Hải Dương 68, Hải Dương 79

16-11-2019

Hoàn thành lắp đặt và bàn giao hai hệ thống TLC-BWM100 và TLC-BWM150 trên tàu Hải Dương 68 và Hải Dương 79

Hệ thống TLC-BWM 200 tàu Phúc Khánh

Hệ thống TLC-BWM 200 tàu Phúc Khánh

11-11-2019

Hoàn thành lắp đặt hệ thống TLC-BWM 200 cho tàu Phúc Khánh

Hệ thống TLC-BWM100 tàu Hải Dương 22

Hệ thống TLC-BWM100 tàu Hải Dương 22

04-10-2019

Bàn giao hệ thống TLC-BWM100 trên tàu Hải Dương 22

Ký kết hợp đồng và khảo sát tàu Dolphin 89

Ký kết hợp đồng và khảo sát tàu Dolphin 89

01-07-2019

Hành trình khẳng định thương hiệu Việt!

0934.242.799